Diepe ontspanning. Verbinding met je pure zelf. Je hart openen.

De klanken raakten mij intens en mijn emoties kwamen los en gingen stromen.
Er is veel losgemaakt. Ik heb mooie inzichten gekregen.

Ik kreeg een heel vredig en rustig gevoel over mij. Heerlijke rust en aarding.
Lekker ontspannen.


Wil jij ook:

 • heerlijk ontspannen en tot rust komen (wat heel goed is voor je immuunsysteem!),
 • even niets moeten,
 • tot jezelf komen,
 • het natuurlijke herstelproces van je lichaam in gang zetten,
 • jouw kennis, (innerlijke) wijsheid, inzichten en creativiteit activeren,
 • je hart laten openen,
 • meegevoerd worden naar je diepste zelf door middel van prachtige klanken?

Meld je dan snel aan voor het eerstvolgende klankschaalconcert!

Het effect van klankschalen

De ervaring leert dat het effect van een klankschaalconcert diepe ontspanning is.
Maar op de vraag hoe dit kan, is (nog) geen duidelijk antwoord te vinden. Allerlei ingewikkelde neurologische processen van het brein en het zenuwstelsel spelen hierbij een rol.

Tijdens een klankschaalconcert worden de klankschalen in trilling gebracht. Het lichaam bestaat voor meer dan 70 procent uit water. Water geleidt heel makkelijk geluidstrillingen net zoals onze botten. Een volwassen menselijk skelet heeft maar liefst 206 botten. Klanktrillingen werken dus door in het hele lichaam.

Ook de spieren worden bereikt. Door de klanktrillingen is het bijna onmogelijk om spieren gespannen te houden. Ze zullen dus bijna als vanzelf ontspannen.

Wanneer spieren en spierweefsels ontspannen, verbetert de doorbloeding net zoals de zuurstoftoevoer. En afvalstoffen kunnen beter worden afgevoerd. Het lichamelijke herstelproces kan hierdoor versnellen.

Effect van klankschalen op de hersenen

Klanktrillingen hebben een positief effect op de hersenen.

Klankschalen kunnen er voor zorgen dat de frequentie van je hersengolven vertragen. Je komt dan zonder moeite in een meditatieve staat.

Onze hersenen produceren elektrische golfjes die door middel van een EEG-scan (EEG is de afkorting van Electro-Encefalografie) kunnen worden gemeten. Er zijn verschillende hersenfrequenties:

 • Delta hersengolven hebben een frequentie van 0 tot 4 trillingen per seconde (Herz, afgekort Hz)
 • Thèta hersengolven hebben een frequentie van 4 tot 7 Hz
 • Alfa hersengolven hebben een frequentie van 7 tot 13 Hz
 • SMR hersengolven (senso motorisch ritme) hebben een frequentie van 13 tot 16 Hz
 • Bèta hersengolven hebben een frequentie van 16 tot 30 Hz
 • Gamma hersengolven hebben een frequentie van 30 tot 80 Hz

(De wetenschap is het nog niet helemaal eens over het bereik van de verschillende frequenties. Het kan dus zijn dat je ergens anders over iets andere bereiken leest.)

Iedere frequentie vertegenwoordigt een bepaald niveau van bewustzijn.

Delta (0-4 Hz): diepe slaap

Het deltaniveau is het niveau van de diepe, droomloze slaap. Baby’s functioneren vaak op dit niveau. Alleen mensen die heel erg bekwaam zijn in mediteren kunnen deze staat bewust ervaren.

Uit de praktijk blijkt dat mensen die regelmatig meditaties doen op een Delta niveau, mensen zijn die spiritueel, emotioneel en tegelijkertijd geaard zijn. Hun kracht en toewijding is indrukwekkend. Het zijn mensen die heel doelgericht en in totale vrijheid leven.

Mueva Neurofeedback Eindhoven, 2017

Thèta (4-7 Hz): diepe ontspanning/meditatie

Het thètaniveau verwijst naar een meditatieve, trance-achtige toestand (hypnose). Jonge kinderen functioneren vaak op thètaniveau. Dit niveau is niet bereikbaar voor onze lichamelijke zintuigen; we zijn ons niet bewust van tijd en ruimte. Deze naar binnen gekeerde toestand maakt het met behulp van onze intuïtie, verbeeldingskracht en creativiteit mogelijk om onze doelen en wensen te realiseren. Het is de ideale staat voor (zelf)genezing.

Alfa (7-13 Hz): ontspannen, alert en gefocust

Het alfaniveau is het niveau waarop we naar binnen gekeerd, ontspannen en tegelijk alert zijn. Het niveau waarop we dagdromen, fantaseren en visualiseren. We zijn ons bewust van ons eigen innerlijk (waar een schat aan kennis, creativiteit, wijsheid en inzicht schuilt) en kunnen ons openstellen voor alle informatie buiten onszelf. We zijn gevoelig en staan open voor ingevingen.

Deze ontspannen en alerte toestand waar tijd en ruimte niet bestaan maakt het mogelijk om de grenzeloze mogelijkheden van ons innerlijk bewustzijn bewust te gebruiken. We kunnen op dit niveau invloed uitoefenen op alle omstandigheden in ons leven.

Tevens is dit het beste niveau om informatie op te nemen, te onthouden, te reproduceren en je optimaal te kunnen concentreren. Het alfaniveau wordt vaak in verband gebracht met ontspannen.

SMR (13-16 Hz): fysieke rust en alert

Het SMR niveau wordt gekenmerkt door fysieke rust en tegelijkertijd sensomotorisch bewustzijn. Denk aan een poes die in volkomen rust op de vensterbank ligt en tegelijk alles wat buiten gebeurt in de gaten heeft. Als er iets gebeurt wat haar interesse wekt, kan de poes ineens heel gefocust tot actie komen.

Bèta (16-30 Hz): alert

Het Bètaniveau is de volledige staat van bewustzijn. We gebruiken onze lichamelijke zintuigen en zijn ons bewust van tijd en ruimte. We functioneren op dit niveau als we bijvoorbeeld een lezing geven, logisch denken, een gesprek voeren, aan het werk zijn, enzovoort. We zijn gericht op de dingen buiten onszelf.

Het Bètaniveau is ook het niveau waarop we stress, angst, onrust en ergernis beleven.

Gamma (30-80 Hz): zeer alert

Het Gammaniveau is een hoge staat van bewustzijn. We zijn zeer alert en kunnen topprestaties leveren. Als we grote angst ervaren, verkeren we ook op het Gammaniveau.

Bewustzijnsniveau veranderen

Door bewust te ontspannen, kun je zelf je hersenen op het alfa-, theta en na veel oefenen misschien ook op deltaniveau brengen en gebruik maken van alle voordelen van deze staten van bewustzijn! Ook door middel van neurofeedback kunnen hersengolven veranderen.

En dus ook tijdens een klankschaalconcert kunnen onze hersenen meer alfa-, theta- en/of deltagolven produceren! 🙂

Klankschaalconcert proberen

Wil jij ook heerlijk ontspannen (wat heel goed is voor je immuunsysteem!), even niets moeten, tot jezelf komen, het natuurlijke herstelproces van je lichaam in gang zetten, jouw kennis, wijsheid, inzichten en creativiteit activeren en genieten van de prachtigste klanken?

Meld je dan snel aan voor het eerstvolgende klankschaalconcert!

klankschaalmeditatie Carola de Koning

Bronnen:

 • Boersma, I., 2019, Klankschaalmassage (e-book), www.klankschaalexpertisecentrum.nl
 • BrainExcel, Neurofeedback – de hersengolven, geraadpleegd op 18 april, 2021, https://www.brainexcel.nl/neurofeedback/de-hersengolven
 • Neurobics, De hersengolven, geraadpleegd op 18 april, 2021, https://www.neurobics.nl/de-hersengolven-page
 • Brein & welzijn, De hersengolven beschreven, geraadpleegd op 18 april, 2021, https://www.breinenwelzijn.nl/neurofeedback/hersengolven
 • Silva, J., Miele, P., 2001, Alfa Training, Deventer
 • Mueva Neurofeedback Eindhoven, geraadpleegd op 17 december 2021, https://mueva.nl/
 • De Kaste, C., 2000, Muziektherapie met klankschalen, Deventer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *